Utsatt hogst i Njåskogen

Åtte felt med noen av de eldste trærne i Njåskogen blir spart, ikke vernet.