Sandnes får medhold i strandsone-politikk

Sandnespolitikerne får støtte fra Fylkesmannen i sin håndtering av bygge-saker i strandsonen.