Eldre lagar bølgjer i boblebadet

— Dette er paradis, boblar den samkøyrde og glade gjengen i bechterew-gruppa i Hå. Det nye boblebadet dei har fått lov å innvia er desserten etter treninga.