Prest slipper boplikt

Menigheten kan styre sin begeistring. Men Opplysningsvesenets Fond har tatt anken til følge, og innvilget kapellan John Olav Dankel varig fritak for boplikt på Bakke prestegard.