Fylket anbefaler Risavika

I fylkets uttalelse til kommuneplanen la fylkesutvalget inn en sterk advarsel mot omfattende utbyggingstiltak i området Norestraen-Luravika.