- Ingen fare for sykt bygg

Helgens regnvær har ikke ødelagt det framtidige inneklimaet ikjøpesenteret Magasin Blå i Verksgata, ifølge utbygger.