NRK legger ned fire distriktskontorer

NRK går inn for å legge ned distriktskontorene i Finnmark, Sogn og Fjordane, Vestfold og Buskerud.