- Ordninga fungerer godt

— Me får gode tilbakemeldingar på ordninga med heimtransport av pasientar, seier rådgjevar Elin Tvedt-Gundersen ved fylkes-trygdekontoret.