Borgøy

Borgøy i Herviksfjorden er mest kjent for maleren Lars Hertervig. Han ble født her i 1830. Som voksen bodde han også flere år på øya.