Færre Sefo-saker

Færre politifolk i Rogaland ble anmeldt til Sefo i fjor. Tallet på anmeldelser gikk ned fra 79 i 2000 til 68 i 2001.