Påkjørt i overgang

Tilstanden er alvorlig, men stabil for en 84 år gammel mann somfredag ble påkjørt i en fotgjengerovergang på Mariero. Søndag låmannen fortsatt på intensivavdelingen.