Tilskudd til økolandbruk i Rogaland

Landbruksdepartementet har bevilget en halv million kroner fordelt på to forprosjekter som skal fremme økologisk landbruk og markedskanaler for økologiske produkter i Rogaland.