Vannledningen sprakk, igjen!

Dette orker jeg ikke mer. Nå må kommunen ta ansvar, sier Tahmina Stenevik i Sandemyra 2.