Tvinges til bedre omsorg

Innen 1. mars må kommunen lage en plan for å sikre at eldre på sykehjem får forsvarlig pleie. Hvis ikke blir det mer bråk med Fylkeslegen i Rogaland.