Mulig å sortere enda mer avfall

Hege Aasbø i Miljøheimevernet er glad for at Sele fyllplass viser seg å ha lengre levetid enn tidligere regnet med. Hun mener at det gir mulighet for å få befolkningen på Nord-Jæren til å kildesortere enda mer, og det mener hun er viktigere enn å føre lokaliseringsdiskusjoner. Aasbø vil derfor ikke ta stilling til om det er riktig å kjøre restavfall fra Nord-Jæren til deponi i Eigersund.