Kvalitetskrav til institusjonsmat

Ap fikk et motvillig formannskap med på å vedta at innsparinger ved kommunens kjøkken ikke skal redusere matkvaliteten.