Torsk aktuelt i meieri-bygg

Grieg Seafood vurderer å starte produksjon av torskeyngel i nedlagte Finnøy Meieri.