Små kutt i barnehageprisene

Stavanger har fått 6,6 millioner kroner fra staten med oppfordring om å kutte prisene. Deler av beløpet vil trolig gå til oppussing av barnehagene.