Dommerkurs for guttespillere

Flere av spillerne fra Ganddals-14 årslag har gått på dommerkurs og hjelper til med å dømme 7-er fotball i klubben.