Barnehagen 670 kroner billigere

Bare en del av «gavepakken» fra Stortinget brukes til redusertforeldrebetaling i barnehagene i Stavanger. Per barn utgjør dettetil sammen cirka 670 kroner.