Brudepar velger kirker som ligner på kirker

Stavanger domkirke, Sola ruinkirke og Høyland kirke i Sandnes erbrudeparenes klare favoritter. Moderne kirkebygg er nesten heltute.