Engasjerte foreldre krevde klare svar

Hva mener SV om privatskoler? Hvorfor er ikke skolen gratis? Hva med SFO? Kan vi få et elevombud på skolene?