Bare fordeler med Lyse-nettet

Hjelmeland og Strand avviser Dalanes frykt for at distriktsnettskal bli nedprioritert i Lyse Nett.