Satsar på «Den gode samtalen»

Indianar-vennen heiter Fred Shaw, eller Neeake på sitt eige språk.Han er den leiande historieforteljaren for folket sitt, den somveit aller mest om Shawnee-folket si historie. I fulltindianarutstyr har han gitt Kjell Aanensen frå Kåsen i Klepplevande innføringar i kultur og religion og eldgammal historie.