Vil nedlegge fire sykehjemskjøkken

Omsorgssjef Elin Selvikvåg vil at kjøkkenet ved Åse bo— ogaktivitetssenter skal lage mat til alle eldreinstitusjonene. Detbetyr oppvarmet mat til samtlige 400 beboere.