Foreldre advarer mot hysteri

Småbarnsforeldre på Gosen mener at bydelen fortsatt er trygg. Men inntil forbrytelsen er oppklart lar de ikke ungene løpe fritt.