Se huset!

Sju bygg i Sandnes skal få skilt som forteller mer om historien til husene.