Ja til bygg i strandsonen

Fire naust i klynge i strandsonen i Skjølvika gir folk lettere adgang til sjøen enn et enkeltstående naust. Mener et flertall av politikerne i utvalg for byutvikling.