30 års erfaring ikke godt nok

Per Steinar Lothe har hatt ansvar for å reise minst 100 næringsbygg i regionen, men får avslag når han søker Statens bygningstekniske etat om formell ansvarsrett til å fortsette.