Vil forby parkering av vrak

Vegdirektoratet vil innføre forbud mot parkering av uregistrerte kjøretøy på offentlig vei.