- Myke fag taper i nye universitet

Milde gaver strømmer inn til Høgskolen i Stavanger. Pengene er byggesteiner mot universitetsstatus, men gavene er ofte øremerket.