Listeria i fisk på Hjelmeland

Rutineprøver tatt for om lag fire uker siden påviste listeria-bakterier hos Ryfisk på Hjelmeland.