- Misforståelse

Verken Odd Gilja ved Holst og Hauge eller Ole Jakob Hegreberg ved Handi Norge kan forklare hvorfor Rune Græsli trodde han skulle få bilen i mai når den først ble klar onsdag.