Frøylands-vatnet gror til

En kraftig oppblomstring av «trollgras» gjør det nesten umulig å ro gjennom deler av Frøylandsvatnet i Time.