Hvor er hammeren, Johan?

Smak på ordet: «Gammellensmann». En institusjon preget av klokskap,verdighet og soliditet.