Hjemmekos i bykjernen

Selv midt i gågatene i Stavanger sentrum er det en god del boliger.Og flere er under bygging.