Akkutt behov for botilbud

Til nå i år har ni enslige mindreårige asylsøkere flyttet framottak til en kommune i Rogaland. UDIs mål er at 40 mindreårigeasylsøkere skal være bosatt i en kommune innen nyttår.