- Forstår frustrasjonen

President i Den norske lægeforening, Hans Kristian Bakke, skjønner at øre-nese-hals-spesialistene på Sentralsjukehuset er frustrerte.