- Skolene har ikke fått leirskolepengene

Skolene har fått overført de statlige ekstramidlene til leirskoleopphold, hevder kommunen. Men rektorene har ikke sett ei krone.