Frykter at Hå kan bli delt

Hå vil ta alle politiske midler i bruk for å unngå at jærkommunen blir underlagt en domstol i Dalane.