Vil tvinge bilene til parkeringshusene

Flere parkeringshus i utkanten av sentrum og kortere p-tid på parkometre. Slik vil kommunen løse framtidens trafikksituasjon i sentrum.