Få gutar oppsøker helsestasjonen

Jentene dominerer på helsestasjonen for unge i Sandnes. Berre rundt kvar tiande besøk er av ein gut.