Internasjonalt Hus satser på nybygg

Før året er omme håper Stiftelsen Internasjonalt Hus å være i gang med nybygg i Hillevåg. 53 bedrifter har sagt seg villige til å drøfte en sponsoravtale.