Kuttene ikke klare

Randabergs politikere jobber for å redusere rådmannens kuttliste i forslaget til neste års budsjett. Ingen vil foreløpig si noe om hva som kan skånes.