- Går ut over kvaliteten

Elevorganisasjonen og Utdanningsforbundet i Rogaland misliker sterkt at vikarbudsjettet i skolene kuttes enda mer.