Ryfylke-samarbeidet i eit vegkryss

— Ryfylkenamnet vil alltid stå på kartet, men det operasjonelle samarbeidet er på veg ut, innser dagleg leiar Arne Kleppa i Ryfylke IKS.