Vant årelang kamp mot trygdekontoret

I 14 år har Rolf Hellvik slitt med alvorlig lungesykdom etter langtids jobbing med giftige gasser. Etter tre års kamp mottrygdekontoret ga Trygderetten den 80 år gamle mannen rett tilmén-erstatning.