Har vi vennet oss til bomringen?

Organisasjonen "Nei til bomring" ber folk stemme på partier som vilfjerne bommene. Kjemper de en tapt sak, eller er folk framdelessinte på bomringen?