På spor av ulv i Rogaland

Statens Naturoppsyn har sporet det som trolig er en streifulv fraSirdal og inn i Lund i Rogaland.