Tilbud til førskolebarn

SANDNES: Blir det nok søkere, settes det i gang kulturgruppe for barn mellom 4 og 6 år i bydelene Varatun og Riska. Gruppene vil bli drevet i kulturavdelingens regi og i samarbeid med barnas foreldre/foresatte. Samlingene blir på tre formiddagstimer, tre ganger i uken.